FAQs Complain Problems

वडा नं.४ , फुजेल

साविकको गा वि स फुजेल वडा न १  - ३ ,९  हाल वडा न ४  रहेको र उक्त वडा को जम्मा क्षेत्रफल ७.३५  वर्ग कि मि रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार यस वडाको जानसंख्या र घरधुरी को विवरण निमनानुसर रहेको छ। जम्मा घरधुरी ६०२   रहेको छ। जम्मा महिला संख्या १४२३  जना ,पुरुष १०७२  जना गरि कुल जनसंख्या २४९५  जना रहेको छ | 

इमेल : gandakirm4@gmail.com

 

 

Population: 
2495
Ward Contact Number: 
9823187187 (वडा अध्यक्ष