FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घटना दर्ताको वार्षिक प्रगति विवरण (२०७८/०१/०१ देखि २०७८ चैत्र मसान्त सम्म) ७८/७९ Sunday, April 24, 2022 - 16:52
वार्षिक समिक्षा तथा प्रगति विवरण २०७६/०७७ ७७/७८ Wednesday, September 9, 2020 - 14:04 PDF icon bibaran.pdf
क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको विवरण ७७/७८ Wednesday, September 9, 2020 - 14:02 PDF icon क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन सम्बन्धि विवरण.pdf
आलेप शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण ७७/७८ Wednesday, September 9, 2020 - 14:02 PDF icon आलेप प्रगित विवरण.pdf
कृषि विकास शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण ७७/७८ Wednesday, September 9, 2020 - 14:01 PDF icon कृषि विकास शाखा.pdf
पशु सेवा शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण ७७/७८ Wednesday, September 9, 2020 - 14:01 PDF icon पशु सेवा शाखा.pdf
पुर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण ७७/७८ Wednesday, September 9, 2020 - 14:00 PDF icon पुर्बधार विकास तथा भवन नियमन शाखा.pdf
महिला विकास शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण ७७/७८ Wednesday, September 9, 2020 - 13:59 PDF icon महिला विकास शाखा.pdf
प्रधान्मन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति विवरण ७७/७८ Wednesday, September 9, 2020 - 13:59 PDF icon प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम.pdf
लेखा शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण ७७/७८ Wednesday, September 9, 2020 - 13:58 PDF icon लेखा शाखा.pdf

Pages