FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व २०७९/८० को राष्ट्रिय वित्त आयोगको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ८०/८१ Sunday, March 3, 2024 - 15:18 PDF icon वित्त आयोग नतिजा.pdf
आ.व २०८०/८१ को वार्षिक समिक्षा प्रगति प्रतिबेदन ! ८०/८१ Wednesday, January 24, 2024 - 16:29 PDF icon समिक्षा प्रगती.pdf
गण्डकी गाउँपालिकाको आ. व २०७९ / ८० को वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिबेदन !! ७९/८० Monday, July 31, 2023 - 19:00 PDF icon वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिबेदन.pdf
घटना दर्ताको वार्षिक प्रगति विवरण (२०७८/०१/०१ देखि २०७८ चैत्र मसान्त सम्म) ७८/७९ Sunday, April 24, 2022 - 16:52
वार्षिक समिक्षा तथा प्रगति विवरण २०७६/०७७ ७७/७८ Wednesday, September 9, 2020 - 14:04 PDF icon bibaran.pdf
क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको विवरण ७७/७८ Wednesday, September 9, 2020 - 14:02 PDF icon क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन सम्बन्धि विवरण.pdf
आलेप शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण ७७/७८ Wednesday, September 9, 2020 - 14:02 PDF icon आलेप प्रगित विवरण.pdf
कृषि विकास शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण ७७/७८ Wednesday, September 9, 2020 - 14:01 PDF icon कृषि विकास शाखा.pdf
पशु सेवा शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण ७७/७८ Wednesday, September 9, 2020 - 14:01 PDF icon पशु सेवा शाखा.pdf
पुर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण ७७/७८ Wednesday, September 9, 2020 - 14:00 PDF icon पुर्बधार विकास तथा भवन नियमन शाखा.pdf

Pages