FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गण्डकी छात्रवृत्ति आवेदन फाराम ८०/८१ 12/04/2023 - 12:54 PDF icon Gandaki Scholarship Form.pdf
गण्डकी गाउँपालिका बजेट फारम ७९/८० 05/26/2023 - 14:36 PDF icon गण्डकी गाउँपालिका बजेट फारम.pdf
युवा रोजगार तालिम फाराम ७९/८० 03/16/2023 - 12:44 PDF icon युवा रोजगार तालिम फाराम.pdf
सिमान्तकृत समुदाय कार्ययोजना फाराम ७९/८० 03/16/2023 - 12:38 PDF icon सिमान्तकृत समुदाय कार्ययोजना फाराम.pdf
पोषण सम्बन्धी आयमुलक कार्यक्रम संचालनको लागि आवश्यक नमुना फारम । ७९/८० 02/22/2023 - 15:08 PDF icon नमुना फारम.pdf
बिदा फाराम ७९/८० 02/22/2023 - 13:23 PDF icon बिदाको_फर्मेट.pdf
अस्थाई कर्मचारी कार्यसम्पादन फारम ७९/८० 01/10/2023 - 11:00 PDF icon अस्थाई कार्यसम्पादन फारम.pdf
कृषि समूह दर्ता विधान ७९/८० 12/27/2022 - 12:16 PDF icon कृषि समूह दर्ता विधान.pdf
तह वृद्धि नमुना फाराम ७९/८० 10/12/2022 - 16:36 PDF icon स्थानीय तह-नमूना फारामहरु.pdf
का.स.मु फारम (स्थायी कर्मचारी स्थानीय तह) ७८/७९ 07/07/2022 - 11:40 PDF icon कासमू-फारम (स्थायी कर्मचारी स्थानीय तह).pdf

Pages