FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गण्डकी गाउँपालिका एकल पुरुष/लैङ्गिक अल्पसंख्यक सामाजिक सुरक्षा भत्ता संचालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/22/2022 - 15:12 PDF icon एकल पुरुष भत्ता.pdf
गण्डकी गाउँपालिकाको यन्त्रिक साधन सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/17/2022 - 14:19 PDF icon यन्त्रिक साधन संचालन कार्यविधि.pdf
गण्डकी गाउँपालिकामा एम्वुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/17/2022 - 14:17 PDF icon एम्वुलेन्स सेवा संचालन कार्यविधि.pdf
गण्डकी गाउँपालिका अनुदनामा आधारित पशु विमा कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/17/2022 - 14:11 PDF icon पशु विमा २०७८.pdf
गण्डकी गाउँपालिकामा मातृ तथा वालमृत्युदर घटाउनको लागि आधारभुत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड २०७८ ७८/७९ 02/17/2022 - 14:10 PDF icon मातृ तथा वालमृत्यूदर कार्यक्रम संचालन मापदण्ड.pdf
गण्डकी गाउँपालिकाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि पि आर) छनौट तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/17/2022 - 14:05 PDF icon डि पि आर कार्यविधि २०७८.pdf
गण्डकी गाउँपालिका फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/17/2022 - 14:01 PDF icon फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf
गण्डकी छात्रवृत्ति मापदण्ड २०७८ ७८/७९ 02/17/2022 - 14:00 PDF icon छात्रवृत्ति मापदण्ड २०७८.pdf
गण्डकी गाउँपालिका महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिकका लागि वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/17/2022 - 13:59 PDF icon Women & Child Guideline 2078.pdf
गण्डकी गाउँपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/17/2022 - 13:57 PDF icon education.pdf

Pages