FAQs Complain Problems

७८/७९

कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन मापदण्ड कार्यविधि २०७८

गण्डकी छात्रवृत्ति मापदण्ड 2078

यान्त्रिक साधन सञ्चालन कार्यविधि २०७८

सेवा करार पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना।

मिती २०७९।०५।१८ काे कार्यपालिका निर्णयहरू

मिती २०७९।०५।१८ काे कार्यपालिका निर्णयहरू 

दस्तावेज: 

Pages