FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गण्डकी गा.पा.कार्यालयको आ.ब ०७६/०७७ को अनुमानित आय व्ययको प्रक्षेपण निम्नानुसार हुने र कार्यालय संचालन ,वडागत योजना, बिषयगत शाखा कार्यालयहरु , गाउँपालिका स्तरीय योजनाहरु,संघिय सरकारबाट हस्तान्तरण कार्यक्रम शिर्षकका विवरणहरु

७६/७७ 09/13/2019 - 17:12 PDF icon बजेट.pdf

नीति तथा कार्यक्रम २०७६

७६/७७ 09/13/2019 - 16:01 PDF icon niti tatha karyakram.pdf

गण्डकी गाउँपालिका बार्षिक विकास कार्यक्रम किताब

७५/७६ 12/28/2018 - 13:58 PDF icon बार्षिक विकास किताब .pdf

शिक्षा शाखा बार्षिक कार्यक्रम आ.ब ०७५/०७६

७५/७६ 12/28/2018 - 12:56 PDF icon शिक्षा शाखा.pdf

महिला तथा बालबालिका विकास शाखा बार्षिक कार्यक्रम आ.ब ०७५/०७६

७५/७६ 12/28/2018 - 12:55 PDF icon बार्षिक कार्यक्रम महिला विकास शाखा.pdf

पशु सेवा शाखा बार्षिक कार्यक्रम

७५/७६ 11/19/2018 - 16:15 PDF icon पशु सेवा शाखा कार्यक्रम.pdf

नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 07/19/2018 - 11:59 PDF icon niti tatha budget.pdf

गण्डकी गाउँपालिका बजेट फाटबारी

७४/७५ 05/15/2018 - 15:10 PDF icon विकास कार्यक्रम तथा बजेट.pdf