FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

IEE प्रतिवेदनमा राय सुझावका लागि सार्वजनिक सूचना

उन्नतजातको दुहुना जर्सी गाई तथा होलेस्टन क्रस (५० %) गाई खरिद गर्नको लागि शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सुचना( तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०८१/०२/३१ गते)

उन्नतजातको दुहुना जर्सी गाई तथा होलेस्टन क्रस (५० %) गाई खरिद गर्नको लागि शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सुचना( तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०८१/०२/३१ गते)

दस्तावेज: 

यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हाजिरिजवाफ प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने सम्बन्धी सुचना !

पराजिवि नियन्त्रण तथा वाझोपन निवारण शिविर सम्वन्धी सुचना !

उन्नतजातको दुहुना जर्सी तथा होलस्टेन क्रस (कम्तिमा ५० प्रतिशत ) गाई खरीद गर्नको लागि शिलवन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित : २०८१/०२/२२)

Pages