FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

उन्नतजातको दुहुना जर्सी गाई तथा होलेस्टन क्रस (५० %) गाई खरिद गर्नको लागि शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सुचना( तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०८१/०२/३१ गते)

उन्नतजातको दुहुना जर्सी गाई तथा होलेस्टन क्रस (५० %) गाई खरिद गर्नको लागि शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सुचना( तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०८१/०२/३१ गते)

दस्तावेज: 

उन्नतजातको दुहुना जर्सी तथा होलस्टेन क्रस (कम्तिमा ५० प्रतिशत ) गाई खरीद गर्नको लागि शिलवन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित : २०८१/०२/२२)

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना GRM/GOODS/SQ/16/20208/81 Procurement,Supply And Delivery Of Biological Lab Equipments प्रकाशित मितिः २०८१/०२/०८

दस्तावेज: 

उन्नतजातको दुहुना जर्सी तथा होलस्टेन क्रस (कम्तिमा ५० प्रतिशत) गाई खरीद गर्नको लागि शिलवन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ! (प्रथम पटक प्रकाशितः२०८१/०२/०७)

Invitation for Quotation GRM/WO RKS/SQ/0 4/2080/81 Construction of Gyanmarga School Retaining Wall Date of publication: 2081-01-17

Pages