FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आ.ब ०७८/७९ का लागि नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् संकलनका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

दस्तावेज: 

क्याटलग / ब्रोसर सपिंग बिधिबाट टिप्पर खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी प्रस्ताब आब्हानको सूचना

दस्तावेज: 

क्याटलग / ब्रोसर सपिंग बिधिबाट ब्याकहोय लोडर खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी प्रस्ताब आब्हान सम्बन्धि सूचना