FAQs Complain Problems

कृषि स्नातक प्राविधिक, रोजगार संयोजक, एम.आइ.एस अपरेटर, रोजगार प्राविधिक सहायक, फिल्ड सहायक र अमिनको परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।

असमर्थताको लागि फोन नं‍. 9856010976

थप सुचना  :https://www.facebook.com/GandakiRuralMunicipality

आर्थिक वर्ष: