FAQs Complain Problems

गण्डकी गाउँपालिकालाई आबश्यक जग्गा निशुल्क प्रदान गर्न ईच्छुक जग्गादाताहरूका लागी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: