FAQs Complain Problems

गण्डकी गाउँपालिका भएर वग्ने नदीको बगर क्षेत्रबाट दिगो रुपमा ढुङ्गा,गिट्टी तथा वालुवाको संकलन/उत्खनन् कार्यको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष: