FAQs Complain Problems

सेवा करारमा पदपूर्ती सम्बन्धी सुचना ३

असमर्थताको लागि फोन नं‍. 9851160918 

थप सुचना  :https://www.facebook.com/GandakiRuralMunicipality

फारम भरी scan (pdf मा) बनाएर vacancygandakirm@gmail.com मा mail गर्न सक्नुहुनेछ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: