FAQs Complain Problems

समाचार

करार सेवा पदपूर्तिको परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।

असमर्थताको लागि फोन नं‍. 9851160918 

पुनश्चः इन्जिनियर पदको परिक्षा २०७९/०५/२४ गते विहान ११ वजे, सव–इन्जिनियर पदको परिक्षा २०७९/०५/२४ गते विहान १२ वजे र असिस्टेन्ट सव–इन्जिनियर पदको परिक्षा २०७९/०५/२४ गते विहान ०१ वजे हुनेछ ।

थप सुचना  :https://www.facebook.com/GandakiRuralMunicipality

आर्थिक वर्ष: