FAQs Complain Problems

ल्याव असिस्टेन्ट र स्वास्थ्य इकाई अन्तर्गत अ.हे.व तथा अ.न.मी . पदकाे पदपूर्तिको परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।

अन्य जानकारी तथा असमर्थताको लागि फोन नं‍. 9856010976

थप सुचना  :https://www.facebook.com/GandakiRuralMunicipality

आर्थिक वर्ष: