FAQs Complain Problems

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणका लागी सल्लाह सुझाव प्रदान गर्ने सम्बन्धमा

सुझाव प्रदान गर्नका लागी यस गुगल फारमको लिंकमा प्रदान गरिदिनुहुन :
 गण्डकी गाउँपालिका २०८१।८२ बजेट तथा कार्यक्रमका लागी सल्लाह सुझाव प्रदान - Google Forms

आर्थिक वर्ष: